Sunday, April 18, 2010

Pemilihan bacan bacaan bagi kanak-kanak

Kesilapan umum yang dilakukan oleh ibu bapa ialah mendesak kanak-kanak membaca keseluruhan buku. Cara ini jauh lebih menyukarkan daripada membaca sedikit demi sedikit atau bab demi bab.

Cara yang terbaik ialah membaca helaian demi helaian atau perenggan demi perengan mengikut kemampuan kanak-kanak. Bermula dari bahagian yang senang dan berakhir dengan bahagian yang sukar.

Jika kita meminta kanak-kanak membaca buku yang sesuai dengan tahap keupayaannya, kesilapan umum yang dilakukan ialah satu atau dua kesalahan daripada 20 perkataan. Jika kesilapan yang dilakukan lebih daripada jumlah ini, ia memberi kekecewaan dan menghalangnya daripada meneruskan pembacaan.

Bagi mengelakkan kita memaksa kanak-kanak membaca dan menyebabkan minat membaca semakin berkurangan, langkah-langkah berikut boleh difikirkan. Semuanya dilakukan sebanyak dua kali.

1.Baca satu atau dua helai muka surat.
2.Baca bersama-sama.
3.Akhir sekali, minta kanak-kanak membaca semula.

Teknik seperti ini iaitu mengulang baca dapat merangsang ingatan yang berterusan di samping melatih sebutan huruf atau gabungan ayat dengan betul. Ia juga dapat membantu mereka belajar dan praktis membaca dengan lebih lancar.

Pada masa yang sama meningkatkan kefahaman iaitu kemahiran-kemahiran penting untuk membaca.

selamat mencuba......

No comments:

Post a Comment